Revista

Publicació d’una revista anual amb el resum de les activitats realitzades, articles i relats de conscienciació social, articles de producció pròpia sobre com afrontar la malaltia i altres articles divulgatius d’interès, entrevistes, testimonis, opinió, passatemps, etc.

El Gotim

Abril 2016

El Gotim

Desembre 2016

El Gotim

Desembre 2017

El Gotim

Desembre 2018

El Gotim

Març 2022

El Gotim

Desembre 2019

El Gotim

Març 2021