Grups de suport i formació per a cuidadors

Adreçats als cuidadors dels usuaris dels tallers i a altres persones interessades que desitgin participar. Un espai de conversa, d’intercanvi d’experiències i coneixements. Grups formats per ex cuidadors que vulguin explicar les seves experiències i cuidadors que vulguin entendre millor la malaltia i aprendre com afrontar diferents situacions que es poden trobar en el dia a dia amb el malalt. La metodologia de treball és personalitzada i pràctica, fomentant l’empatia i la confiança, per tal d’establir vincles afectius entre els diferents membres del grup. Una professional especialitzada acompanya al grup i orienta als participants en els temes que calguin.

Sessions quinzenals, d’hora a hora i mitja de durada. Segons demanda i disponibilitat de personal.