Orientació familiar

Adreçada als cuidadors dels usuaris dels tallers. Un espai de seguiment continuat, de comunicació i coordinació davant dubtes o dificultats que puguin sorgir en el dia a dia amb el malalt, a casa o durant l’horari de tallers.