Associació el Gotim Alzheimer actiu

Qui som
L’associació

 

Som una associació sense ànim de lucre fundada l’any 2015 gràcies a la voluntat i l’esforç d’un grup de persones format per professionals, cuidadors, ex cuidadors, familiars i altres persones sensibilitzades, amb l’objectiu comú de millorar la qualitat de vida de les persones grans afectades per demències i dels seus cuidadors.

QUÈ ENS MOU

Missió

Defensar el dret de les persones grans afectades per demències a mantenir una vida activa i digna. Volem una societat inclusiva, que comprengui i faciliti que les persones d’edat avançada, afectades per la malaltia d’ Alzheimer o altres demències, puguin seguir gaudint d’una vellesa el més normalitzada i satisfactòria possible.

Visió

Vivim en una societat envellida on cada dia es diagnostiquen casos de demència i d’altres malalties neurodegeneratives. Es tracta de malalties amb una gran repercussió a nivell familiar i social perquè els afectats perden progressivament autonomia personal i es tornen dependents del seu entorn. Les demències son malalties on l’ edat avançada representa un factor important de risc de patir-la, però també hi ha persones que la desenvolupen a partir dels 40-50 anys. Es generen noves necessitats que no es poden ignorar, a les quals cal donar una resposta immediata, millorant els recursos existents i creant els recursos sanitaris, socials i educatius que siguin necessaris.

Valors

  • RESPECTE I BON TRACTE
  • RESPONSABILITAT I COMPROMÍS
  • HONESTEDAT I SERIETAT
  • SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
  • INTEGRITAT I TRANSPARÈNCIA
  • QUALITAT I INNOVACIÓ